Stichting Vrienden ASF NL

De Stichting Vrienden ASF Nederland is opgericht in december 2005. De Stichting wil bijdragen aan een dialoog over diverse onderwerpen zoals herdenken, discriminatie van minderheden, racisme en antisemitisme, intercultureel en interreligieuze uitwisseling in een breder historisch en actueel perspectief. De dialoog tussen de generaties is daarin van groot belang. De doelstelling het welbevinden van mensen en de vrede te bevorderen wordt vorm gegeven door de actieve ondersteuning van de werkzaamheden van de organisatie Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Nederland en het organiseren van diverse activiteiten.

Stichting Vrienden ASF Nederland in het kort

De Stichting is vanaf 1 januari 2015 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Om ons werk goed te kunnen verrichten blijven we afhankelijk van financiële ondersteuning. Soms kunnen we onze activiteiten (gedeeltelijk) gefinancierd krijgen van fondsen. Maar we blijven afhankelijk van giften van particulieren. Deze giften hebben we de afgelopen jaren regelmatig gekregen en konden we ook goed gebruiken.

Onze Vriendenstichting heeft afgelopen jaar officieel de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Wij zijn hier uiteraard zeer blij mee. Die status is toegekend door de Belastingdienst en biedt fiscale voordelen voor gevers. Donateurs van onze stichting kunnen, door onze ANBI status, hun giften op deze manier aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Kijk voor details van die voordelen op de site van de belastingdienst.

De belastingdienst verlangt volledige transparantie van ANBI instellingen zoals de onze. Dat houdt in dat allerlei gegevens over de stichting voor iedereen ook zichtbaar zijn op onze internetsite.

Als u ons werk een warm hart toedraagt en u het niet al te ingewikkeld wilt maken, kunt u ons natuurlijk ook steunen door een bijdrage over te maken op banknummer NL64INGB0005035108 op naam van Stichting Vrienden ASF Nederland, Amsterdam. Onder vermelding gift Vriendenstichting ASF.

Rien van der Velden
penningmeester

Stichting Vrienden ASF Nederland
Ketelhuisplein 7
1054 RD Amsterdam
asf@xs4all.nl
020-6842723
IBAN: NL64 INGB 0005035108
Fiscaal nummer: 8152 05 879
KvK-nummer 34238444

Officiële stukken
Bekijk hier:
Stichting Vrienden ASF Nederland in het kort (PDF, 77KB)
Jaarverslag 2023 (PDF, 254KB)
Financieel Jaarverslag 2023 (PDF, 413 KB)
Beleidsplan 2023 – 2027 (PDF, 338KB)

Nieuwe voorzitter Stichting Vrienden: Jurmet Huitema-de Waal

Een nieuw gezicht en een nieuwe naam, dat vraagt om een introductie. Sinds 1 januari 2020 ben ik, Jurmet, de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden AFS Nederland.
De eerste keer dat ik van ASF hoorde was in 2007. Ik was net aangenomen bij de Anne Frank Stichting en kwam via de afdeling Groepsontvangsten waar ik toen werkte in aanraking met een ASF vrijwilliger. Al snel volgde de eerste kennismaking met Barbara Schöpping. Door de jaren heen heb ik heel wat vrijwilligers voorbij zien komen. Stuk voor stuk jongeren die ontzettend gemotiveerd zijn om via hun vrijwilligers jaar in Nederland een bijdrage te leveren aan verzoening en verdraagzaamheid.
Elk jaar organiseerden ASF en de Anne Frank Stichting samen een seminar voor alle vrijwilligers in Nederland. Naast de vrijwilligers uit Nederland werden elk jaar jongeren uit voormalig Joegoslavië uitgenodigd om aan dit seminar deel te nemen. Het seminar Paths of Prejudice and Justice stond in het teken van de processen van Neurenberg en de processen tegen oorlogsmisdadigers uit de Joegoslavië oorlog in de jaren ‘90. Tijdens het 4 dagen durende seminar stonden de deelnemers stil bij de gebeurtenissen uit het verleden en dachten na over de geleerde lessen voor het heden. Een bezoek aan het Joegoslavië tribunaal in Den Haag was een vast onderdeel van het programma. Oog in oog staan met een oorlogsmisdadiger, terwijl je beseft dat hij een mens is en er niet uitziet als een monster, gaf altijd veel stof tot nadenken. Het menselijk handelen heeft deze verschrikkelijke misdaden mogelijk gemaakt, hierover werd uitvoerig met elkaar gesproken.

Persoonlijk heb ik de mooiste herinneringen aan het seminar van 2016. Al jaren hadden Barbara en ik de wens om de groep mee te nemen naar Neurenberg en als het even kon naar voormalig Joegoslavië. Mede dankzij een subsidie van het Vfonds kwam deze wens grotendeels uit. In het najaar van 2016 zijn wij met de groep afgereisd naar Neurenberg. Naast de vrijwilligers en jongeren uit Bosnië hadden we ook Holocaust overlevende Rozette Kats gevraagd om met ons mee te reizen. Voor alle betrokkenen werd het een bijzondere reis. We bezochten onder andere het Reichsparteitagsgelände en uiteraard de rechtszaal waar de Neurenbergprocessen plaatsvonden. We beseften ons allen op welke historische grond wij stonden en mede dankzij de aanwezigheid van Rozette realiseerden we ons dat de nazi-ideologie niet had overwonnen. Rozette stond hier, in het nu, in vrijheid.

De link van het verleden naar het heden maak ik in mijn werk als projectleider Educatie bij de Anne Frank Stichting dagelijks. Hoe kan ik jongeren bewust maken van de gevaren van antisemitisme, discriminatie, racisme en hen het belang van vrijheid en democratie meegeven? Doelen die ASF ook nastreeft. Vandaar dat ik mij als voorzitter van de Stichting Vrienden samen met de bestuursleden wil inzetten om ASF Nederland te ondersteunen bij het realiseren van deze ambitie.

Jurmet Huitema-de Waal
Voorzitter

AFS-Blog

Lilly Pohl over haar werk in het Verzetsmuseum Amsterdam

Hallo, mein Name ist Lilly Pohl, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Ibbenbüren, einer kleinen Stadt in der…
zum Blogbeitrag

ASF in nieuwe kleuren en vormen

zum Blogbeitrag

Aankomst van de nieuwe vrijwilligers

9 september zijn de nieuwe ASF vrijwilligers aangekomen in Nederland! Na een zware reis vanuit Berlijn, vanwege de treinstaking, waren…
zum Blogbeitrag

Gedicht Vrijwilligers – Partnerbijeenkomst 2022 Vrijwilligers presenteren zichzelf in een gedicht

Goedemiddag iedereen, wat mooi dat jullie er zijn Zo vele mensen te zien, vinden wij echt heel fijn Wij willen…
zum Blogbeitrag

Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief februari 2023 Beste vrienden en partners van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Toen de vorige ASF-nieuwsbrief in maart 2022 verscheen, was…
zum Blogbeitrag

60 Jaar ASF- Receptie in de Duitse ambassade in Den Haag

Naar aanleiding van dit jubileum nodigde de Duitse ambassadeur, Dirk Brengelmann, ons uit voor een receptie. Lena Rathsack, vrijwilligster bij…
zum Blogbeitrag

Pia Neumann over International Holocaust Memorial Day 2021

Gedanken anlässlich des Internationalen Holocaust Gedenktages und darüber hinaus. Verdrängen, Gedenken und Verantwortung – Retroperspektive und Zukunftsaussichten Im Wertheimpark im…
zum Blogbeitrag