Over ons

Samen geschiedenis beleven en verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Zet je in voor herdenking, solidariteit en vrede met vrijwillige inzet en internationale samenwerking. In Europa, de VS en Israël. Dit is ASF.

Over ASF

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) zet zich al meer dan 60 jaar in voor herdenking, verzoening en vrede. Het initiatief ontstond na de Tweede Wereldoorlog als teken van verzoening en solidariteit met de mensen en landen die leden onder de ongekende nazi-misdaden. ASF herdenkt de vervolgden en verzet zich tegen huidige vormen van antisemitisme, racisme, discriminatie tegen LHBTIQ+ en uitsluiting van minderheden.

Elk jaar stuurt ASF zo’n 160 vrijwilligers naar verschillende landen in Europa, Israël en de VS. Ze begeleiden overlevenden van de Shoah en dwangarbeid door de nazi’s, ondersteunen mensen met een beperking of werken in gedenkplaatsen en archieven. Tijdens zomerkampen van twee weken zetten internationale groepen zich ook vrijwillig in voor specifieke projecten, zoals het onderhoud van joodse begraafplaatsen of onderzoek naar gedenkplaatsen.

Deze inzet is alleen mogelijk dankzij de steun van partnerorganisaties in deze landen: Joodse gemeenschappen, de kerken, musea, gedenkplaatsen en sociale en educatieve projecten. ASF is in de meeste partnerlanden vertegenwoordigd met een vast contactpersoon en een ASF kantoor.

ASF ziet de vrijwilligersdiensten als vredesdiensten: in nauwe samenwerking met de partnerorganisaties wordt bijgedragen aan begrip en dialoog. Het vrijwilligerswerk levert een kleine maar betekenisvolle bijdrage aan mensenrechten en solidariteit.

ASF inzet door vrijwilligers uit de DDR in Polen in 1965

ASF in Nederland

Elk jaar komen er rond de 18 vrijwilligers naar Nederland om 12 maanden lang te werken bij organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en vrede. Er zijn verschillende plekken; zo werken er vrijwilligers met dak- en thuislozen in Amsterdam, in een buurtcentrum in Rotterdam, met mensen met een handicap in Gouda of in diverse oorlogs – en herinneringscentra in Nederland.

ASF-vrijwilligers in gesprek met premier Ben Gurion, Israël 1963

Nederland was in 1959 het eerste land dat om ASF-vrijwilligers vroeg. Er werden vakantiehuisjes gebouwd in Ouddorp voor de gezinnen van Rotterdamse havenarbeiders. Het was een teken van verzoening voor de inwoners van de zwaar gebombardeerde stad. Dit project lag geheel in de lijn van de oprichters van ASF, die wilden dat de vrijwilligers letterlijk de handen uit de mouwen zouden steken. In 1961 werd meegeholpen aan de bouw van een kerkelijk jeugd- en vrijetijdscentrum in Joure. Deze groep vrijwilligers was van plan om naar Israel te gaan en zo kwamen ze onder andere in contact met Rabbijn Jaap Soetendorp en Otto Frank, de vader van Anne Frank.

Voor de bouw van het Oecumenisch Centrum Visser ’t Hooft in Rotterdam in 1963verzamelde ASF 1,9 miljoen Duitse mark. Het gebouw werd als cadeau gegeven aan de gemeente Rotterdam. In de jaren zeventig vestigden zich verschillende organisaties die ook projectpartners van ASF werden in dit gebouw.

Een overzicht van de organisaties in Nederland waar vrijwilligers van ASF werkzaam zijn:

Sociale projecten

Cordaan, loc. Beth Shalom, Amsterdam, een multifunctioneel zorgcentrum voor voornamelijk joodse ouderen. Het biedt verzorging, verpleging en huisvesting. Beth Shalom beschikt over twee locaties, één in Buitenveldert en één in Osdorp.

De Ark Gouda, De Ark Haarlem

leefgemeenschappen waarin mensen met en zonder beperking samenwonen. Verspreid over de wereld bestaan er zo’n 100 Arkgemeenschappen.

Dagcentrum Maccabiadelaan, Amstelveen is een dagcentrum voor mensen met een beperking. Er dagbesteding voor de mensen aangeboden en verschillende activiteiten georganisseerd. Omdat het dagcentrum voorheen onderdeel was van het Sinai-Centrum is de joodse cultuur nog steeds aanwezig.

Goud van Noord, Rotterdam is een buurtcentrum in het stadsdeel Oude Noorden. Dit stadsdeel is een buurt met veel verschillende bewoners, velen van hun met roots buiten Nederland. Het is grotendeels een arme wijk. Goud van Noord ondersteunt de bewoners met verschillende activiteiten, ook voor kinderen en jongeren. Het kleine team van vaste medewerkers wordt ondersteund door vrijwilligers uit de buurt.

Jeannette Noël Huis, Amsterdam is een leefgemeenschap met vluchtelingen. Het huis is  gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten.

Regenboog Groep, Amsterdam biedt hulp aan drugsgebruikers en dak- en thuislozen in verschillende aanloopcentra, waar cliënten komen om koffie te drinken, te douchen, naalden te ruilen of te helpen bij de activiteiten.

Stem in de Stad, Haarlem, een oecumenisch diakoniecentrum in de binnenstad van Haarlem. Er zijn verschillende activiteiten zoals in het „wereldhuis“ voor vluchtelingen en migranten, of in het aanloopcentrum voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning, een warme maaltijd of die gewoon andere mensen wil ontmoeten.

 

Herdenkingsprojecten

Anne Frank Stichting, Amsterdam vertelt het verhaal van Anne Frank en de andere onderduikers in het Achterhuis. De afdeling groepsontvangsten biedt programma’s aan voor schoolklassen en andere groepen.  Daarnaast richt de stichting zich op de ontwikkeling van educatief materiaal en voorlichting op het gebied van historische kennis, racisme en  antisemitisme.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen bestaat uit drie afdelingen: 1. het Terrein kamp Westerbork; het “doorgangskamp” in de Tweede Wereldoorlog,  2. het Nationaal Monument Westerbork en  3. het Herinneringscentrum Kamp Westerbork; een museum en educatief informatiepunt. In het herinneringscentrum vinden wisselende tentoonstellingen plaats. Het steunpunt gastsprekers is hier gevestigd.

Joods Cultureel Kwartier, Amsterdam – omvat vier locaties: het Joods Museum, de Portugese Synagoge, de Hollandse Schouwburg en het Holocaust Museum.  Naast de vaste tentoonstelling in het museum over religie, cultuur en een brede scala van aspecten van de geschiedenis, zijn er ook wisselende tentoonstellingen. Het Joods Museum Junior laat de vele aspecten van joods leven zien in het huis van een joodse familie.

Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Amersfoort is een herinneringscentrum, dat zich bevindt op de historische locatie van het voormalige Konzentrationslager ‘Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort’. Het centrum bestaat uit een bezoekerscentrum en het voormalige kampterrein. In het bezoekerscetnrum staan de verschillende aspecten van het kamp(leven) en persoonlijke verhalen centraal.

Nationaal Monument Kamp Vught, Den Bosch is een herinneringscentrum, dat zich bevindt op de historische locatie van het voormalige „Konzentrationslager Herzogenbusch“. Het centrum bestaat uit een bezoekerscentrum en het voormalige kampterrein. In het bezoekerscentrum zijn in de vaste tentoonstelling o.a. persoonlijke verhalen, brieven, dagboeken, foto’s, filmfragmenten en voorwerpen van slachtoffers, daders en omstanders te vinden. Tot het programma behoort ook de mogelijkheid tot rondleidingen over een deel van het voormalig kampterrein.

Stichting Stolpersteine, Amsterdam produceert sinds mei 2021 de struikelstenen voor Nederland, België en Luxembourg. Stolpersteine (Struikelstenen) zijn in 1992 voor het eerst door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig ontworpen. Zij herinneren aan de slachtoffers van hert national-socialisme in heel Europa.

Verzetsmuseum, Amsterdam – Het museum richt zich op de geschiedenis en de verschillende vormen van verzet tijdens de Duitse bezetting. Hierin vormen de (alledaagse) ervaringen van gewone mensen de basis om het onderwerp te behandelen. Naast de vaste tentoonstelling worden in wisselexposities historische onderwerpen verdiept of wordt op hedendaagse vormen van verzet tegen onverdraagzaamheid ingegaan.

 

Barbara Schöpping

ASF-coördinator in Nederland

More infromation on this topic

ASF kantoor Nederland
Ketelhuisplein 7
1054 RD Amsterdam
Nederland

Tel.: 0031- (0)20-6842723
E-mail: asf@xs4all.nl

Onze partners

Het engagement van ASF is enkel mogelijk dankzij onze partnerorganisaties. Met veel partnerorganisaties werken we al jaren samen – op basis van gelijkwaardige samenwerking. We wisselen regelmatig ideeën uit – internationale samenwerking verrijkt ons enorm. Onze vrijwilligers hebben vaste banen en contactpersonen in hun functie.

Sinds in 1959 de eerste ASF-vrijwilligers naar Nederland kwamen, hebben meer dan 750 vrijwilligers in tientallen verschillende projecten gewerkt. De basis is daarbij altijd gelijk gebleven: jongeren die willen bijdragen aan de dialoog tussen landen en groeperingen en zich in de praktijk inzetten voor een diepgewortelde vrede, worden in staat gesteld een aanzienlijke tijd voor een project te werken. Reden genoeg om de andere kant, de projecten, hier het woord te geven om hun ervaringen met de vrijwilligers te delen.

Een ASF-vrijwilliger bij het Yad Vashem-monument in Jeruzalem

“Ik waardeer het werk van de vrijwilligers. Het is belangrijk voor beide partijen: als een daad van verzoening en ook als een grote hulp voor de overlevenden van de Shoah.

Herinneren is belangrijk als oproep voor de toekomst – om iets te doen tegen antisemitisme en vooroordelen. Jongeren moeten leren van het verleden en beseffen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het verleden maar voor de toekomst. Als ze antwoorden: “We zijn allemaal mensen” – dan heb ik het belangrijkste bereikt.”

Michaela Vidláková

ASF-partner en overlevende van de Shoah, Praag

AFS-Blog

Lilly Pohl over haar werk in het Verzetsmuseum Amsterdam

Hallo, mein Name ist Lilly Pohl, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Ibbenbüren, einer kleinen Stadt in der…
zum Blogbeitrag

ASF in nieuwe kleuren en vormen

zum Blogbeitrag

Aankomst van de nieuwe vrijwilligers

9 september zijn de nieuwe ASF vrijwilligers aangekomen in Nederland! Na een zware reis vanuit Berlijn, vanwege de treinstaking, waren…
zum Blogbeitrag

Gedicht Vrijwilligers – Partnerbijeenkomst 2022 Vrijwilligers presenteren zichzelf in een gedicht

Goedemiddag iedereen, wat mooi dat jullie er zijn Zo vele mensen te zien, vinden wij echt heel fijn Wij willen…
zum Blogbeitrag

Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief februari 2023 Beste vrienden en partners van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Toen de vorige ASF-nieuwsbrief in maart 2022 verscheen, was…
zum Blogbeitrag

60 Jaar ASF- Receptie in de Duitse ambassade in Den Haag

Naar aanleiding van dit jubileum nodigde de Duitse ambassadeur, Dirk Brengelmann, ons uit voor een receptie. Lena Rathsack, vrijwilligster bij…
zum Blogbeitrag

Pia Neumann over International Holocaust Memorial Day 2021

Gedanken anlässlich des Internationalen Holocaust Gedenktages und darüber hinaus. Verdrängen, Gedenken und Verantwortung – Retroperspektive und Zukunftsaussichten Im Wertheimpark im…
zum Blogbeitrag